BewonersCommissie Punter

Bijna honderd bewonerscommissies zijn actief in de verschillende complexen van Eigen Haard. Een bewonerscommissie is de formele spreekbuis van een groep bewoners in een gebouw, straat of een buurt. De bewonerscommissie overlegt met Eigen Haard over leefbaarheid in de buurt. Of over voorzieningen in en rondom de woningen.

Al met al kan een bewonerscommissie behoorlijk wat invloed uitoefenen op wat er in de buurt gebeurt. De bewoners in de commissie kunnen voorstellen doen voor verbetering aan woningen en aan de woonomgeving. En zich hard maken voor de belangen van haar bewoners bij de gemeente of het stadsdeel.

Elk jaar, in het voorjaar, maakt Eigen Haard met elke bewonerscommissie een rondgang door het complex. De commissie kan dan de wensen van de bewoners ten aanzien van het onderhoud en de leefbaarheid kenbaar maken. Vervolgens gaat Eigen Haard aan de slag met de begroting. Wij nemen de wensen van de bewoners hierin zoveel mogelijk mee.


Oproep

Om onze administratie verder te completeren vragen wij de leden van de bewonerscommissie om hun emailadres aan uw secretaris te melden.
Te mailen aan wt.vanden.heuvel@hetnet.nl met vermelding van:

  • Naam:
  • huisnummer:


    Fotoverslag Buurt-barbecue 2017


  • Disclaimer:   Copyright:   Reageer: